Vid avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd ges ett flertal workshops för lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom pedagogik och didaktik.

Risk- och krishanteringsprogrammet

För dig som undervisar på Mittuniversitetet finns ett flertal olika workshops som du kan anmäla dig till. Exempel på innehåll:

  • Aktivt- och studentcentrerat lärande
  • Lärplattformen Moodle (grundkurs eller fortsättning)
  • Pedagogisk meritering
  • Normkritisk pedagogik

Du hittar information och anmälningsformulär till våra workshops på två olika sätt, antingen via Mittuniversitetets kalendarium eller via sidan Workshops 2020/2021. På den sistnämnda kan du se en översikt av alla workshops under ett läsår.

Du kan också boka tid för handledning med någon av våra pedagogiska utvecklare eller boka en skräddarsydd workshop för dig och dina kollegor. Hör då av dig till oss!

Varje torsdag under terminstid kl. 13.00 – 14.00 finns möjlighet för dig som lärare att besöka oss för handledning på vår drop-in i Zoom. Det kan gälla frågor om lärplattformen, olika verktyg för teknikstött lärande eller om du behöver ett bollplank i didaktiska frågor.