Studentrekrytering inför 15 april 2021

Bland nyheterna i år för studentrekryteringsarbetet finns flera digitala event inklusive vårt eget digitala öppna hus samt några nya kanaler för profilkampanjen, bland annat den stora reklamytan på Stureplan och reklam i poddar.

Studenter, utomhus, Östersund

De nationella studentrekryteringsaktiviteterna inleddes som vanligt med SACO-mässan i november. Den var dock helt digital i år och vände sig därmed till studieintresserade i hela landet. Sen har vi bland annat hunnit med två reklamkampanjperioder under några veckor i december-januari och januari-februari.

Nästa större händelse blir vårt eget digitala öppna hus nästa vecka följt av flera andra digitala event och sen drar reklamkampanjerna igång igen 16 mars. Kampanjerna går framförallt i storstäderna, Gävleborg och i vår egen region. Störst satsning görs på åldersgruppen 18-29 år.

Nedan listas aktiviteterna, kampanjerna och länkar till en del av kampanjmaterialet, både för nationell och internationell studentrekrytering.

Övergripande nationell studentrekrytering inför hösten -21
SACO:s digitala utbildningsmässa, 24-27 november
Kampanj, HUV:s utbildningar, Facebook, Instagram, Snapchat, 21 december - 3 januari
Kampanj, NMT:s utbildningar, Facebook, Instagram, 21 december - 10 januari
Profilkampanj, YouTube, Facebook, Instagram, 22 december - 18 januari
Profilkampanj, Viafree Play-TV (TV3, TV6, TV8, TV10), 4 - 24 januari
Profilkampanj, Facebook, Instagram, 25 januari - 14 februari
Profilkampanj, utomhusreklam/digitala skärmar i gatumiljö, 1-7 februari
Mittuniversitetets digitala öppna hus, chattar 1-7 mars, men sidan med nya filmer etc. finns på webben hela tiden. Marknadsförs via 8000 vykort till gymnasielever i Jämtland och Västernorrland samt annonsering på Facebook och Instagram både på regional nivå och i storstäderna.
Akademi Norr, digitalt event, 15 - 19 mars
Karriär & Framtid, digitalt event, 17 mars
SACO:s digitala uppföljningsmässa, 17-18 mars
Kampanj NMT:s utbildningar, Facebook, Instagram, 16 mars - 15 april
Kampanj HUV:s utbildningar, Facebook, Instagram, Snapchat, 16 mars-15 april​
Profilkampanj, TV4 Play, Podcast-reklam (i 150 poddar, Acast), YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, 16 mars-15 april
Google, sökordsannonsering för samtliga grundutbildningsprogram och magister-/masterutbildningar, hela året
Google, sökordsannonsering, distans och fortbildning, 16 mars - 15 april och 15 september-15 oktober.
Mittuniversitetets studievägledare och studentambassadörer medverkar också i en del mindre digitala event som anordnas av skolor och andra intressenter i vår region.

Några av filmerna som visas i kampanjen:
Vi vill att du ska få ett bra jobb
Campusstudier
Distansstudier
Sju skäl att studera på Mittuniversitetet
Plugga utbildningar viktiga för vårt samhälle, skola och hälsa
Plugga Civilingenjör i teknisk kemi
Plugga Civilingenjör i teknisk fysik

Studentrekrytering HUV:s utbildningar inför hösten-21
Kampanjen omfattar särskilt utvalda campusförlagda utbildningar vid Mittuniversitetets humanvetenskapliga fakultet. Målet är att öka söktrycket till de berörda utbildningarna och kampanjen ska driva trafik till respektive programsida.

De utbildningar som ingår i satsningarna är:

Förvaltningsjuridiska programmet
Turism- och destinationsutvecklingsprogrammet
Risk- och krishanteringsprogrammet
Personal- och arbetslivsprogrammet
Samhällsvetarprogrammet
Ekonomprogrammet (intag både Svl/Ösund)
Idrottsvetenskapligt program
Lärarutbildningar; Ämneslärarprogrammet, Fritidslärare, Lärare 4–9, Förskollärarprogrammet i Östersund
Klimatförändring –politik och samhällsutveckling
Programmet för psykisk hälsa/ohälsa -särskild komplicerad problematik
Insatser

Kampanj, HUV:s utbildningar, Facebook, Instagram, Snapchat, 21 december - 3 januari​
Kampanj HUV:s utbildningar, Facebook, Instagram, Snapchat, 16 mars-15 april​​
Sponrade artiklar i Miuns olika sociala medier under året. Dvs redaktionellt material med riktade budskap 

Nationell studentrekrytering NMT:s utbildningar inför hösten-21
Kampanjen omfattar särskilt utvalda utbildningar vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Målet är att öka söktrycket till de berörda utbildningarna och kampanjen ska driva trafik till respektive programsida.

De utbildningar som ingår i satsningarna är:

Additiv tillverkning – högskoleingenjör maskinteknik
Energiingenjör- Hållbara digitala fastigheter
Civilingenjör i teknisk kemi, Mittuniversitetet-KTH
Civilingenjör i teknisk fysik
Basåret/behörighetsgivande utbildning

Kampanj, NMT:s utbildningar, Facebook, Instagram, 21 december - 10 januari
Kampanj NMT:s utbildningar, Facebook, Instagram, 16 mars - 15 april
Uppringander verksamhet till antagna studenter, ovan utvalda program
Enkät nya studenter vid terminsstart, ovan utvalda program
Sponsrade artiklar i sociala medier för utbudet under året. Dvs redaktionellt material med riktade budskap till relevanta målgrupper

Internationell studentrektyrering av internationella programstudenter och MbR

Googleannonsering 
Innehåll och kampanjer Facebook och Instagram
Digital annonsering Facebook och Instagram
Digitala ambassadörer som tagit frm innehåll till våra sociala kanaler och till webben
Utveckling av webbsidor, t.ex Student Stories-sidorna 
För NMT: Digital närvaro och marknadsföring i Kina i samarbete med NBH
Digital annonsering MbR-programmen NMT
Mittuniversitetets första digitala alumnevent (Alumni Reunion), som arrangerades av FUS
Digital annonsering Tyskland i samarbete med Border Concepts
Digital annonsering Norge och Finland
Digital annonsering Brasilien, Tyskland, Spanien, Kanada och Italien
Virtuella rekryteringsmässor FPP för Europa, Latinamerika och Kina
Samarbete med Svenska Institutet och bland annat deltagnade i Study in Sweden Virtual Fairs riktade mot Kina, Indiska subkontinenten, Södra/sydöstra Asien, Afrika, Europa, Turkiet, Nord- & Sydamerika,
follow-up med alla besökare från mässan genom flera nyhetsbrev i Mailchimp och webinarier/Webcast i Zoom
Studentupplevelse: bland annat pepparkakshustävling och Friday Fika
Nationellt samarbete och omvärldsbevakning via nätverket NIMK, Nätverket ör Internationell Marknadsföring och Kommunikation
Produktion av flera korta filmer/bildspel i Spark
Inom arbetsområdet konvertering: nyhetsbrev, mejlutskick och webbinarier (både allmänt och programspecifikt)