Preliminär tid för intervju/provföreläsning

Bildkonferens. Preliminär tid, för eventuella intervjuer/provföreläsningar.