Fakultetsnämnden sammanträder, heldagsmöte i Östersund.