Fakultetsnämnden sammanträder, halvdagsmöte via Zoom/Teams.