Möte med rådet för utbildning på forskarnivå

Heldag. Tid publiceras senare.