Ärenden för behandling av rådet för utbildning på forskarnivå skall vara fakultetskansliet tillhanda 3 veckor innan rådets möte.

2020

30 januari
19 februari
21 april
8 juni
3 september
21 september
4-5 november
7 december