Ärenden för behandling av rådet för utbildning på forskarnivå skall vara fakultetskansliet tillhanda 3 veckor innan rådets möte.

Sidan uppdaterades 2022-06-01