Råd för lärarutbildning

Lärarutbildningen styrs av Samordningsorganet för lärarutbildning som underställt de båda fakulteterna, NMT och HUV.

Lärarutbildningen utgör ett organ för ledning och styrning av lärarutbildningen genom samverkan mellan linjechefer med verksamhet i lärarutbildningen. Till detta kommer även ett Forskningsberedande råd samt ett Programråd för lärarutbildningen.

Protokoll för den tidigare lärarutbildningsnämnden (LUN) och lärarkollegiet finns i arkivet under protokoll.