Lärarutbildningen styrs av Samordningsorganet för lärarutbildning som underställt de båda fakulteterna, NMT och HUV.

Lärarutbildningen utgör ett organ för ledning och styrning av lärarutbildningen genom samverkan mellan linjechefer med verksamhet i lärarutbildningen. Till detta kommer även ett Forskningsberedande råd samt ett Programråd för lärarutbildningen.

Protokoll för den tidigare lärarutbildningsnämnden (LUN) och lärarkollegiet finns i arkivet under protokoll.