Samordningsorganet för lärarutbildning

Samordningsorganets huvudsakliga syfte och ansvar är att säkerställa styrning och ledning av lärarutbildningen genom samordning mellan avdelningarna i för lärarutbildningen viktiga beslut. Samordningsorganets beslutsmandat för den typ av frågor rörande ekonomi och verksamhet som hör linjeorganisationen till, tillkommer organet genom delegation från avdelningscheferna.

Organet ges mandat av samverkande avdelningarna att fatta beslut i avdelningsöverskridande frågor som rör lärarutbildning. Vidare ansvarar samordningsorganet för utvecklingsfrågor för lärarutbildningsprogrammen.

Ordförande
Peter Degerman, vicedekan för lärarutbildningarna

Ledamöter
Marcia Håkansson Lindqvist, prefekt, UTV
Tomas Nilson, prefekt, MOD
Pär Olausson, prefekt HSV
Dan Bylund, prefekt, NAT