Stöd och administration för utbildning på forskarnivå

Funktioner för stöd och administration av forskarutbildningen finns placerade vid fakultetskansliet.

- Studierektor för forskarutbildningen
Uppdraget omfattar dels ett studiesocialt ansvar för de forskarstuderande, dels stöd för de forskarstuderande i frågor som rör högskoleförordningens och fakultetens regelverk.
Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap

- Antagning till forskarutbildning, administration av fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser, handläggning av övriga frågor till Rådet för utbildning på forskarnivå
- Registrering  av resultat på forskarnivå i Ladok
Maria Evans, handläggare vid fakultetskansliet

- Inläggning av forskarutbildningskurser i Atlas
- Registrering av aktivitetsgrad och finansiering i Ladok
- Avräkning av doktorandtid
- Sammanställning av individuella studieplaner i forskningsdatabasen inför uppföljning av forskarkollegier och godkännande av Rådet för utbildning på forskarnivå
 Pontus Cavallie-Wase, handläggare vid fakultetskansliet