Efter avslutade studier kan du ansöka om att få ut en forskarexamen. För att få en doktors- eller licentiatexamen krävs att de moment som ingår i forskarutbildningen enligt den allmänna studieplanen blivit godkända och registrerade i Ladok.

Examensansökningar handläggs av Mittuniversitetets examensenhet.

Ett moment som efterfrågas i examensansökan är att uppgiften Alla kurser klara ska finnas registrerat i Ladok. Ämnesföreträdare tar beslut om att alla krav på kurser enligt den allmänna studieplanen är uppfyllda. Beslutet registreras sedan i Ladok av fakultetskansliet.

Blankett

Ansökan om registrering av alla kurser klara i forskarutbildningen