Indragning av resurser för forskarstuderande

Enligt högskoleförordningen kan rektor besluta om att dra in doktorandens rätt till handledning och andra resurser. Det kan ske om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.