Om du inte har för avsikt att fortsätta med dina forskarstudier behöver du skriftligen meddela fakulteten att du önskar avsäga dig din plats på forskarutbildningen.

Den studerande måste meddela avbrott på utbildningen för att detta ska kunna rapporteras in i Ladok. Ladok är universitetets datorbaserade studie­dokumentationssystem för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Uppgifterna i Ladok måste vara korrekta då dessa utgör underlag för Mitt­universitetets redovisning till bl.a. utbildningsdepartementet, Universitet­kanslerämbetet (UKÄ) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Vill du avbryta dina studier meddela Maria Evans, fakultetskansliet. Använd gärna avsedd blankett: Avbrott på forskarutbildningen