Att söka akademiska tjänster – en sakkunnigs perspektiv

Mån 21 nov. 10.00–12.00
Östersund
Q176, Campus Östersund

Seminarium om att söka akademiska tjänster och en inblick i processens olika delar.

Vid seminariet ges en presentation med exempel på utlysningar av lektorat och hur en sakkunniggranskning går till samt vad som ligger till grund för rankning av kandidater. Deltagarna ges möjlighet att reflektera och diskutera olika aspekter av hur man som doktorand kan tänka kring att i framtiden söka akademiska tjänster.

Seminariet kommer att ske på campus Östersund med möjlighet att delta digitalt via Zoom. Lokal meddelas närmare seminariet. Seminariet sker till större del på svenska. 

Seminariet leds av Maria Lexhagen. 

Anmälan skickas till Sara Häggström, sara.haggstrom@miun.se, senast den 16 november, meddela om du önskar delta online eller på campus.

Sidan uppdaterades 2022-11-24