För varje ämne där forskarutbildning anordnas ska det finnas en allmän studieplan som beskriver innehållet i utbildningen.

Sidan uppdaterades 2020-06-29