I enlighet med Mittuniversitetets centrala Lika villkorsplan har humanvetenskapliga fakultetskansliet tagit fram en lokal handlingsplan för 2019-2020.

Sidan uppdaterades 2019-12-03