Fakulteten för humanvetenskap har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan ser du samtliga medarbetare på kansliet och deras kontaktuppgifter.

Alla medarbetare

Dekan och prodekan

Anna Olofsson, dekan 
Sandra Wall-Reinius, prodekan 

Kansli- och utbildningschefer

Karin Olsson, kanslichef

Mia Wiklander, utbildningsadministrativ chef

Handläggare nämnds- och ledningsstöd

Pontus Cavallie-Wase, handläggare, sekreterare fakultetsnämnd

Maria Evans, handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF

Louise Malmgren, handläggare anställningsråd, AR, 

Anna Scherdin, kvalitetshandläggare

Eva Staffansson, handläggare grundutbildningsråd, GRU

Fakultetshandläggare planering

Sundsvall

Ann-Christine Jansson, UTV 
Cecilia Kankaanoja, HSV 
Jenny Berglind Borin, OMV 
Lena Jonsson, HSV
Åsa Nyberg, UTV

Östersund

Tobias Eklund, PSO
Sara Lindahl, EJT 
Sandra Wahlqvist, HLV
Maria Sundberg, EJT (vikarie för Sara Lindahl)
Sara Lindahl, föräldraledig

 

Fakultetshandläggare utbildning

Fakultetshandläggare forskning

Larsåke Lindström, RCR, Risk and Crisis Research Centre

Märit Christensson
, ETOUR, Turismforskningsinstitutet

Sture Espwall, NVC, Nationellt Vintersportcentrum