Fakulteten för humanvetenskap har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan ser du samtliga medarbetare på kansliet och deras kontaktuppgifter.

Alla medarbetare

Dekan och prodekan

Anna Olofsson, dekan 
Sandra Wall-Reinius, prodekan 

Kansli- och utbildningschefer

Karin Olsson, kanslichef
Mia Wiklander, utbildningsadministrativ chef
Maria Evans, forskningsadministrativ chef

Handläggare nämnds- och ledningsstöd

Pontus Cavallie-Wase, handläggare, sekreterare fakultetsnämnd
Sara Häggström, handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF
Louise Malmgren, handläggare anställningsråd, AR
Anna Scherdin, kvalitetshandläggare
Sandra Wahlqvist, handläggare grundutbildningsråd, GRU

Fakultetshandläggare planering

Fakultetshandläggare utbildning

Fakultetshandläggare forskning

Vakant tjänst, FGV, Forum för genusvetenskap och CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer
Larsåke Lindström, RCR, Risk and Crisis Research Centre
Märit Christensson
, ETOUR, Turismforskningsinstitutet
Sture Espwall, NVC, Nationellt Vintersportcentrum