Fakulteten för humanvetenskap har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan ser du samtliga medarbetare på kansliet och deras kontaktuppgifter.

Alla medarbetare

Dekan och prodekan

Anna Olofsson, dekan 
Sandra Wall-Reinius, prodekan 

Kansli- och utbildningschefer

Karin Olsson, kanslichef

Mia Wiklander, utbildningsadministrativ chef

Handläggare nämnds- och ledningsstöd

Pontus Cavallie-Wase, handläggare, sekreterare fakultetsnämnd

Maria Evans, handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF

Louise Malmgren, handläggare anställningsråd, AR, 

Anna Scherdin, kvalitetshandläggare

Eva Staffansson, handläggare grundutbildningsråd, GRU

Fakultetshandläggare planering

Fakultetshandläggare utbildning

Sundsvall

Carina Ring, HSV

Carina Åhlund, EJT

Gunilla Lindgren, UTV

Jenny Berglind-Borin, OMV

Katarina Näslund, HSV, OMV 

Lena Jonsson, HSV

Matilda Dahlén, HSV

Sanna Jansson, UTV

Susanne Ståhlberg, UTV

Åsa Nyberg, UTV, HSV

Östersund

Maria Skoglund, HLV, EJT, HSV

Maria Görlin, PSO, HSV 

Maria Hjalmarsson, EJT 

Maria Sundberg, PSO, HSV

Maria Stigenius, EJT
      
Mikael Wassdahl, OMV, HLV

Anna Vedin,
 FUS, Moodlesupport

Fakultetshandläggare forskning

Larsåke Lindström, RCR, Risk and Crisis Research Centre

Märit Christensson
, ETOUR, Turismforskningsinstitutet

Sture Espwall, NVC, Nationellt Vintersportcentrum