Modell för fördelning av forskningsmedel

Fakulteten för humanvetenskaps modell för fördelning av forskningsmedel avser att förmedla fakultetens långsiktiga mål och inriktning samt ge institutionerna eget ekonomiskt ansvar över forskningsmedel.

Sidan uppdaterades 2022-01-12