Universitetets ledningsgrupp (ULG)

Universitetets ledningsgrupp (ULG) består av rektor, prorektorer, förvaltningschef, HR-chef, kommunikationschef, planeringschef och universitetsstrateg. ULG har avstämningsmöten två gånger i månaden.

Grönborg, Campus Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-06-20