Pedagogisk inspirationsdag

Spara favorit Lägg till i din kalender
Händelsen stoppdatum har passerat (2019-11-21 15:00)
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Välkommen till årets pedagogiska inspirationsdag som har temat Akademiskt skrivande.

Livesändning - inspirationsdag 21 nov 

Du kommer att få höra mer om projektet Skrivlyftet som är universitetets stora satsning på att utveckla former för akademiskt skrivande. Medarbetare från olika verksamheter inom universitetet kommer att berätta om hur de arbetar med för att stödja studenter i sitt skrivande.

Program

9.00 – 9.10 Välkommen!
Eva Dannetun, prorektor utbildning.

9.15 10.00 Presentation av utbildningssatsningen Skrivlyftet vid Mittuniversitetet.
Ann-Catrine Edlund, professor vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.

10.00 – 10.15 Fika.

10.15 – 10.45 Vad har Skrivlyftet betytt för mig? Biörn Tjällén och Lisa Sällvin berättar om sina tidigare erfarenheter av Skrivlyftet.

10.50 – 11.20 Skrivhandledning för studenterna.
Anna-Karin Enqvist och Mattias Sjöqvist, skrivhandledare biblioteket.

11.25 – 11.45 Sammanfattning av förmiddagen.
Cecilia Dahlbäck, avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd.

11.45 – 13.00 Lunch.
Lunchen intas på egen hand.

13.00 – 14.00 Studenternas vetenskapliga skrivande - ett utmanande pussel att lägga.
Thomas Persson, lektor vid institutionen data- och systemvetenskap.

14.00 – 14.15 Fika.

14:15 – 15.00 Paneldiskussion.
Ann-Catrine Edlund, Thomas Persson, Biörn Tjällén, Kristina Zampoukos. Modereras av Cecilia Dahlbäck.

 

Anmälan Pedagogisk inspirationsdag

Deltar i:
Deltar under:
21 november 09:00 - 15:00 Östersund F217, Sundsvall N102