Hållbar utveckling 2019

Nu är det dags att börja göra Mittuniversitetets strategi för hållbar utveckling konkret. Under två dagar prioriterar vi de viktigaste målen för 2019 och planerar gemensamma aktiviteter.

CF007111.jpg

För att vi ska kunna fatta viktiga beslut som inkluderar alla avdelningar och institutioner inom akademin och förvaltningen är ledningsrådet, alla avdelningschefer samt minst en och max två ytterligare representanter per avdelning/institution inbjudna, liksom studentkårernas ordförande och fyra studenter per kår.

Vi kommer att vara i Östersund på Clarion hotell, och börjar med lunch 7/2, och avslutar med lunch 8/2. Övernattning ingår för de som reser från Sundsvall.

Är du som medarbetare intresserad av att delta, stäm av med din avdelningschef innan du anmäler dig. Kostnader för dagarna finansieras av de medel Nätverket för hållbar utveckling har till förfogande.

Anmäl dig här!

Vänliga hälsningar

Anders Fällström, Rektor
Catrin Johansson och Johan Lilja, Nätverket för hållbar utveckling