Studentkåren i Sundsvall bjuder in till dialogsamtal

Studentkåren i Sundsvall bjuder in lärare och program-/ämnesansvariga för att se hur vi tillsammans kan hitta lösningar för att öka studenternas delaktighet och utbildningskvalitet.

ch_sundsvall_student_06.png

Tema:

Studentrepresentation – hur kan vi får fler studenter delaktiga i att utveckla sina program/utbildningar?

Studiehandledning – hur kan vi hitta kommunikationssätt och strukturer här som gör att vi minskar missförstånd och otydligheter?

Examinationer – hur ser det ut med examinationer på helgdagar och går det att fasa ut dessa på något vis?

Vad funkar/funkar inte?

Datum och tid:
7 mars, 10 - 12
1 april, 10 - 12

Plats:
Studentkåren, Grönborg

Välkomna!