Utlysning av gästprofessorsprogram 2021

 Ansökan om medel för rekrytering av gästprofessor är öppen under perioden 2021-08-15 - 2021-10-31. Inom ramen för denna utlysning medges finansiering av tio gästprofessorer vid NMT.