Möte och workshop fakultetsnämnden

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier