Möte fakultetsnämnden

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier