Tis 01 feb 10:00–16:00

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier