Ekoteknikprogramrådet vid EHB bereder ärenden, som rör institutionens utbildningar som leder till examen inom miljövetenskap och miljöteknik, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden. Rådet arbetar även med kvalitetsutveckling och samverkan inom området.

Ordförande
Anna Longueville

Ledamöter
Andreas Andersson, programansvarig Ekoingenjör

Henrik Haller, programansvarig Ekoteknik

Anna Longueville, programansvarig Ekoentreprenör för hållbar utveckling

Anders Jonsson, programansvarig Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling

Erik Grönlund, inriktningsansvarig för Miljöteknik/Miljövetenskap inom Master by research