Programrådet för utbildningar vid DES

Programrådet för utbildningar vid DES bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Ledamöter programråd för DES:

Anna-Sara Fagerholm, programansvarig Grafisk design
Mikael Marklund, programansvarig Industridesign
Kevin Gater, ansvarig fotografi