Programrådet för utbildningar vid MKV

Programrådet för utbildningar vid MKV bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Ledamöter programråd för MKV:

Solange Hamrin, programansvarig Kommunikations- och PR-programmet
Per Mattsson, programansvarig Bildjournalistik
Peter Jonriksson, programansvarig Journalistprogrammet

Sammankallande är Ann Ottestig.