Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.