FUR 2020-02-18

Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.