FUR 2020-03-17
Tis 17 mar 13:00–16:00

Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.