Tis 02 jun 13:00 - 16:00

Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.