FUR 2020-06-02
Tis 02 jun 13:00–16:00

Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.