FUR 2020-10-06
Tis 06 okt 13:00–16:00

Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.