Tis 01 dec 13:00–16:00

Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.