FUR 2020-12-01
Tis 01 dec 13:00 - 16:00

Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.