Tis 27 sep 13:00–16:00

Underlag och möte i Teams.