Professorer på NMT-fakulteten.

Professorer

Analytisk kemi
Dan Bylund

Arkiv- och informationsvetenskap
Erik Borglund

Biologi med inriktning mot växtekologi
Bengt Gunnar Jonsson    

Datateknik
Tingting Zhang     

Data- och systemvetenskap
Aron Larsson    

Data- och systemvetenskap med inriktning industriell IT
Mikael Gidlund

Elektronikkonstruktion
Hans-Erik Nilsson   

Elektroniksystemkonstruktion
Bengt Oelmann   

Elektroniksystemkonstruktion
Mattias O´Nils

Experimentell materialfysik
Håkan Olin

Fasta tillståndets elektronik
Christer Fröjdh     

Fysikalisk kemi med inriktning yt- och kolloidkemi
Håkan Edlund

Hållfasthetslära
Per Gradin  

Informatik
Katarina L Gidlund

Kemiteknik med inriktning kemiska processer
Juha Fiskari

Kemiteknik
Magnus Norgren 

Kemiteknik med inriktning cellulosabaserade materials teknologi
Kaarlo Niskanen

Kemiteknik med inriktning katalytisk förädling av lignocellulosa
Armando Cordova

Kraftelektronik
Kent Bertilsson

Kvalitetsteknik
Håkan Wiklund

Kvalitetsteknik
Ingela Bäckström

Kvalitetsteknik
Kristen Snyder

Matematik
Anders Holmbom

Matematik med inriktning matematisk fysik
Cornelia Schiebold

Matematik med inriktning komplex analys
Egmont Porten  

Matematik
Per Edström

Maskinteknik
Mikael Bäckström

Maskinteknik
Lars-Erik Rännar

Materialteknik
Torbjörn Carlberg  

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning medieutveckling
Ingela Wadbring

Miljövetenskap
Anders Jonsson

Miljövetenskap med inriktning samhällsvetenskap
Volker Mauerhofer

Mekanisk massateknik
Per Engstrand 

Organisk kemi
Erik Hedenström 

Politisk kommunikation
Lars Nord

Strategisk kommunikation
Catrin Johansson

Signalbehandling
Mårten Sjöström

 

Adjungerade professorer

Datavetenskap, bildbehandling och datorseende
Christine Guillemot

Kemiteknik
Folke Österberg

Elektronik
Christina Rusu

Elektronik
Heinz Graafsma

Elektronik
Henrik Rödjegård

Elektronik
Michele Magno

Kemiteknik
Thomas Granfeldt

Klinisk kemi
Anders Henriksson

Teknisk fysik
Jukka Ketoja

 Videokvalitet
 Kjell Brunnström


Gästprofessorer

Datateknik
Syed Ali Hassan

Electrical and Electronic Measurements
Consolatina Liguori

Elektronik
Axel Jantsch

Elektronik
Henry Radamson

Elektronik
Michele Magno

Elektronik
Emiliano Sisinni

Kemiteknik, med inriktning kemisk apparatteknik
Ville Alopaeus

Matematikdidaktik
Magnus Österholm

Miljöteknik
Monica Odlare

Organisk kemi
Jan-Erling Bäckvall

Teknisk fysik
Deepak Prakash Dubal

Teknisk Fysik
Ya Yang