Resultat

Omgång ett

Utvärderade examina

 • Företagsekonomi, kandidat - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Företagsekonomi, magister - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Journalistik, kandidat - hög kvalitet
 • Kulturgeografi, kandidat - mycket hög kvalitet
 • Medie- och kommunikationsvetenskap - hög kvalitet
 • Nationalekonomi, kandidat - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Nationalekonomi, magister - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Psykologi, kandidat - hög kvalitet
 • Sociologi, kandidat - hög kvalitet
 • Sociologi, magister - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Statsvetenskap, kandidat - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Statsvetenskap, magister - hög kvalitet (bristande i första bedömning)

 

Omgång två

Utvärderade examina

 • Folkhälsovetenskap, kandidat - hög kvalitet (bristande i första bedömning)
 • Folkhälsovetenskap, magister - hög kvalitet

Omgång tre

Utvärderade examina

 • Engelska, kandidat - hög kvalitet (bristande vid första bedömning)
 • Litteraturvetenskap - mycket hög kvalitet
 • Svenska språket - kandidat - hög kvalitet

 

Omgång fyra

Utvärderade examina

 • Biologi, kandidat - hög kvalitet
 • Byggnadsteknik, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Byggnadsteknik, högskoleingenjör - hög kvalitet
 • Datateknik, kandidat - hög kvalitet
 • Datateknik, master - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Datateknik, civilingenjör - hög kvalitet
 • Elektronik, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Elektroteknik, master - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Industriell organisation och ekonomi, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Kvalitetsteknik, magister - bristande kvalitet (avskrivet)
 • Kvalitets- och ledarskapsutveckling, magister - bristande kvalitet (avskrivet)
 • Maskinteknik, kandidat - hög kvalitet
 • Maskinteknik, master - hög kvalitet
 • Maskinteknik, högskoleingenjör - hög kvalitet
 • Miljövetenskap, kandidat - hög kvalitet
 • Miljövetenskap, master - hög kvalitet
 • Teknisk design, civilingenjör - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)

Omgång fem

Utvärderade examina

 • Arkiv- och informationsvetenskap, kandidat - hög kvalitet
 • Arkiv- och informationsvetenskap, magister - hög kvalitet
 • Historia, kandidat - hög kvalitet
 • Rehabiliteringsvetenskap - bristande kvalitet (åtgärd 2015-01-28)
 • Sjuksköterska, yrkesexamen - bristande kvalitet (åtgärd 2015-02-18)
 • Omvårdnad, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2015-02-18)
 • Specialistsjuksköterskeexamen: anestesi, ambulans, intensiv, operation, vård av äldre, distriktssköterska - bristande kvalitet (åtgärd 2015-10-20)
 • Omvårdnad, magister - hög kvalitet

Omgång sex

Utvärderade examina

 • Grafisk design, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2015-06-24)
 • Grafisk design, master - bristande kvalitet (åtgärd 2015-06-24)
 • Idrottsvetenskap, kandidat - hög kvalitet
 • Industridesign, kandidat - hög kvalitet
 • Industridesign, master - hög kvalitet
 • Pedagogik, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2015-10-01)
 • Pedagogik, magister - hög kvalitet
 • Socialt arbete, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2015-06-24)
 • Socialt arbete, magister - bristande kvalitet (åtgärd 2015-06-24)
 • Socionomexamen - hög kvalitet
 • Turismvetenskap, kandidat - hög kvalitet
 • Turismvetenskap - master - hög kvalitet