Programutveckling med virtuellt utbyte – en hållbar form för internationalisering

Programutveckling med virtuellt utbyte – en hållbar form för internationalisering

Målet med projektet är att öka internationaliseringen inom grundutbildning. Detta ska åstadkommas genom systematiskt tillvaratagande av kunskaper och erfarenheter rörande virtuellt utbyte och genom utveckling av pedagogik och teknik för att arbeta med programstudenter som läser på distans.

Fakta

Projektperiod

220101-240731

Projektledare

Lena-Maria Öberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428802

Projektmedlemmar

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428246

Linda Näsström

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

+46 (0)10-1428206

Emma McKeogh

Internationell Handläggare|International Officer

+46 (0)10-1428290

Solange Hamrin

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428413

Mikael Gidlund

Professor|Professor

+46 (0)10-1428692