MetodVis 2.0 ‑ Ett visualiseringsverktyg

Skapa ett lärverktyg baserat på visualiseringar och interaktivitet för att underlätta lärandet av forskningsmetoder. Resulterande lärverktyg ska utvärderas gällande användbarhet, användarupplevelse och lärandeeffekt. MetodVis 2.0 är en fortsättning på MetodVis.

Sidan uppdaterades 2023-10-27