Programutveckling med virtuellt utbyte – en hållbar form för internationalisering

Målet med projektet är att öka internationaliseringen inom grundutbildning. Detta ska åstadkommas genom systematiskt tillvaratagande av kunskaper och erfarenheter rörande virtuellt utbyte och genom utveckling av pedagogik och teknik för att arbeta med programstudenter som läser på distans.

Sidan uppdaterades 2023-10-27