Förstudie dokumenthanteringssystem

Målet med förstudien är att ta fram en rekommendation om ett projekt bör startas gällande införande av ett dokumenthanteringssystem.

Fakta

Projektperiod

240101-240731

Projektledare

Sidan uppdaterades 2023-10-26