Dialoger förs med verksamheten kring vad som behöver utvecklas. Fastighetsenheten budgeterar sen årligen för ombyggnationer och anpassningar av lokaler.

Sidan uppdaterades 2023-11-23