Finns det besparingskrav som motiv till denna förändring?

Nej det är verksamhetsmässiga skäl, det finns inga besparingsmotiv.