PageType: FaqCategoryPage

Hur är det tänkt att KOM-stödet ska organiseras inom FUS och hur stor resurs finns att fördela mellan de olika funktionerna?

Kommer nuvarande avdelningsstruktur att ändras?

Hur ska chefstrukturerna se ut inom förvaltningen?

Varför har man inte tagit ett helhetsgrepp om FUS som pedagogiskt stöd?

Borde inte del av ULS?

Borde inte Student- och universitetsservice ingå i Infrastruktur, och vissa delar flyttas till Forsknings-och utbildningsstöd, FUS, eller Studieadministration, STUA?

Varför kan universitetsbibliotek inte få vara kvar som en egen "verksamhet"?

Skulle det inte bli tydligare och innebära bättre service med gruppchefer inom Infrastruktur?

Varför flyttar man inte in allt pedagogiskt stöd med studentperspektiv till FUS?

Det föreslagna namnet på nya avdelningen FUS (Forsknings- och utbildningsstöd) känns inte spegla verksamheten?

Högskolepedagogisk utbildning, vad händer med den?