Hur ska chefstrukturerna se ut inom förvaltningen?

Det kommer enbart att vara en nivå, d v s avdelningschef på alla avdelningar inom förvaltningen. Respektive avdelningschef kan utifrån behov tillsätta samordnare och/eller biträdande chef. Men utifrån erfarenheter och behov i framtiden kan detta komma att ses över senare.