PageType: FaqCategoryPage

Varför har inte medarbetare och chefer varit involverade i processen?

Ledde riskanalysen till någon förändring i förslaget?

”Det är chefernas uppdrag att fånga upp oro, svara på frågor och ta synpunkter vidare till ledningen." Det finns ju knappt några chefer kvar efter förändringen så hur ska det gå till rent praktiskt?