När en viktigare förändring av verksamheten planeras, som den nu föreslagna förändringen av förvaltningsorganisationen, ska arbetsgivaren bedöma om förändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningen genomfördes den 8 juni.

Dokumentation av riskbedömningen

I dokumentet finns en sammanställning på de risker som lyftes på riskbedömningen. Ledningen tar nu vid och ska identifiera åtgärder, ange ansvarig och sätta datum för uppföljning. Samtliga risker bedömdes som allvarliga.

Om riskbedömningens genomförande 

En särskild arbetsgrupp  utsågs för genomförandet av riskbedömningen med deltagare som har kunskap om det som ändringen rör. I arbetsgruppen ingick arbetsgivarrepresentanter, skyddsombud och studentskyddsombud. Enligt föreskrifterna ska arbetstagare ges möjlighet att medverka antingen via arbetstagarorganisationerna eller både via arbetstagarorganisationerna och genom arbetstagarrepresentanter. I det här fallet ansåg arbetsgivaren att det var av vikt att både arbetstagarorganisationerna (ST och SACO) och arbetstagarrepresentanter deltog.

Arbetstagarna representerades av:

  • En medarbetare från en avdelning som nu ligger utanför förvaltningen men föreslås ingå i det sammanhållna verksamhetsstödet: BIB (Andrew Butterworth)
  • En medarbetare från en avdelning som föreslås gå in i FUS: SAM (Fredrik Wigdén)
  • En medarbetare från respektive avdelning som föreslås ingå i Infrastruktur: IT och CAMP (Peter Öberg resp Fredrik Bodin)

Arbetsgivarsidan representerades av

  • En från ledningen: förvaltningschef (Lotten Glans)
  • En från en avdelning som nu befinner sig utanför förvaltningen: Chef SAM (Robert Pettersson)
  • En från en avdelning inom förvaltningen som föreslås att slås i hop med andra: Chef CAMP (Lennart Johansson)

Ledningen är huvudansvarig för riskanalysen och gav HR-avdelningen i uppdrag att genomföra den. 

Dokument

Riskbedömningen genomförs med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets skrift (Best nr ADI 575): Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Hur kommer riskanalysen att gå till

Sammanställning av riskbedömningen 2018-06-18